Dr. Kurth Endre nekrológ

Megjelent: 2014. július 22. kedd
Írta: Bense Zoltán

 

 

 

1960. május 17-én született Kiskunfélegyházán. Édesapja Dr. Kurth Géza belgyógyász főorvos volt, édesanyja Boros Erzsébet. Gyermekkori emlékei a félegyházi kórházhoz kötötték, ahol szolgálati lakásban lakott a család. Életének igazán szép időszaka volt ez, az egyik legszebb. A kórház csodálatos, akkoriban még arborétumhoz hasonlatos parkjában játszott bátyjával, dr. Kurth Gézával, és olyan, azóta méltán ismertté vált félegyházaiakkal, mint például d. Garai István, dr. Édes István, vagy Mátyás Linda. Olykor a kórtermekben is játszottak, például a betegágyakon tologatták egymást a dolgozók nagy ijedtsége és a betegek derültsége közepette. Már ezekben az időkben közel került a betegekhez és az egészségügyhöz. Nem is volt kérdés, hogy az orvosi pályát választja. Mindig orvos akart lenni.
 

A Móra Ferenc Gimnáziumba járt, biológia tagozatra. Az utolsó osztálytalálkozót éppen ő szervezte, nagy örömmel. 1979-ben nagy csapás érte a családot. Elveszítette édesapját, aki fiatalon és tragikus körülmények között halt meg. (Szinte teljesen úgy, mint ő most.) Teljesen sosem heverte ki a csapást.

A szegedi egyetemi évek, benne a Tisza parttal, ugyancsak szép időszaka volt életének. Egyetemistaként ösztöndíját idegenvezetéssel egészítette ki, német csoportokat kalauzolt az ország nevezetes pontjaira. Rajongott az idegennyelvekért és az utazásért, angolul, németül és olaszul folyékonyan beszélt.

1986-ban végzett a Szegedi Egyetem Orvostudományi Karán. Kezdetben a Félegyházi Kórház gyermekosztályán dolgozott. Mivel édesapját korán elvesztette, ő nem tudta segíteni pályája elején. Voltak azonban mások akik megtették. Például dr. Barta Gábor, kiváló gyermekorvos, aki haláláig a család barátja is volt egyben, nem pusztán mentora. Dr. Balogh Géza főorvos és dr. Borbély Imre neve úgyszintén említést érdemel. Dr. Oláh Éva főorvos asszonnyal az utolsó percekig mély barátságot ápolt. A megszerzett tudást igyekezett továbbadni fiatal kollégáinak. Oktató orvos is volt egyben.

1987-től háziorvosi munkakörben dolgozott.

Az 1980-as évek végén ismerte meg későbbi feleségét. Irénkével 1990-ben házasodtak össze, Endre fiuk 1991-ben született. A kisgyermek hangoskodását türelemmel viselte, pedig akkor készült szakvizsgájára általános orvostanból.

Klasszikus zene iránti szeretete és főleg az operák iránti vonzódása életének szerves része volt. 1995-ben a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusának alapító tagja volt és egy rövid ideig a kórushoz tartozó egyesület elnöke is.

Ebben az időben már együtt dolgozott asszisztensével, Pintér Mátyásnével, akit a félegyháziak Julikaként ismernek. Egészen haláláig gyógyították együtt a betegeket, több mint húsz éven át.

Hatalmas empátia és együttérzés tette őt kiválóvá pályáján. Ha tehette, nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Őszinte, mély beszélgetésekkel, intésekkel, ha kellett akár korholással is. A legboldogabb akkor volt, amikor valakit meggyógyíthatott, vagy a betegségét megelőzhette. Kedvelt mondása volt, hogy nem számít a pénz, a siker, csak egészség legyen.

Meg kell említeni, hogy nem mindig volt könnyű számára szakmája gyakorlása. Lelke legmélyéig marcangolta, ha nem tudott segíteni. Nem aludt, bújta a könyveket, mit lehetne tenni. Ahogy ő fogalmazott ,,életet adni nem lehet”, de ezt mindig nehezen dolgozta fel.

Gondossága, pontossága szakmai kérdésekben határt nem ismert. Sokszor már akkor tudta, hogy mi a baja a páciensnek, amikor az ajtón belépett. Orvosi jogi képesítést is szerzett, valamint a Debreceni Egyetem orvosi tárgyú kutatásaiban is részt vett.

Igazán szerette volna, ha a fia is orvosi pályára lép, szíve mélyén mindig ezt kívánta. Ez nem adatott meg, fia a jogi pályát választotta. Ezzel sikerült megbékélnie, nagy közös terveik voltak melyek most szertefoszlottak…

Orvos és más egészségügyben dolgozó kollégáival kiváló viszonyt ápolt, mindegyiküket ki lehetne és kellene emelni. Azonban életének utolsó időszakát tekintve első helyre mégis dr. Farmosi Róbert nevét kell emelnünk. Egyik legjobb barátjának tartotta. Nevét a halála előtti napon is említette fiának.

A halála előtti időszakának legszebb pillanata minden bizonnyal az volt, amikor Kiskunfélegyháza városa kitüntető oklevéllel tisztelte meg. Szobájában fő helyre került a tanusító oklevél.

Minden előjel, tünet vagy betegség nélkül sújtott le rá a halál, 2014. július 19-én, szombaton 11 óra 40 perckor, otthonában. Fiatalon, alig 54 évesen távozott közülünk.

ifj. Kurth Endre

 

Forrás: felegyhazikozlony.hu

bensezoltan.hu

Share
comments

Egy emberséges orvos ment el

Megjelent: 2014. július 21. hétfő
Írta: Bense Zoltán

 

 

Sokkolta a hétvégi hír a félegyháziakat: szombat délelőtt váratlanul elhunyt a köztiszteletben álló háziorvos, dr. Kurth Endre Csaba.

A kiváló szakember, emberségéről, elhivatottságáról ismert háziorvos alig néhány héttel ezelőtt, a Városalapítók Napján vette át Kiskunfélegyháza Város Elismerő Oklevelét. Ezzel ismerte el a város – a felterjesztők indoklása szerint – áldozatos munkáját, segítőkészségét.

Mint az indoklásban olvasható:

A doktor úr 1987. július 1 óta végzi családorvosi tevékenységét. Munkáját lelkiismeretesen látja el. Volt, hogy magányos idős néni betegét saját maga vitte át Szegedre, mert az csak éjszakára kapott időpontot az MRI vizsgálatra. Időnként, ha teheti – még régebben városunkban, ma már Kecskeméten is – meglátogatja betegeit, akiket kórházba utalt.

Főt hajtunk emléke előtt, nyugodjon békében!

 

Forrás: felegyhazikozlony.hu

bensezoltan.hu

Share
comments

dr. Kurth Endre

Megjelent: 2014. július 20. vasárnap
Írta: Bense Zoltán

 

 

 

 

Elhunyt dr. Kurth Endre,

Kiskunfélegyháza köztiszteletben álló háziorvosa.

Tisztelettel adózzunk emléke előtt!

Share
comments

SIRATÓ

Megjelent: 2014. július 20. vasárnap
Írta: Bense Zoltán

(Bense Sándorné, Drozdik Marianna emlékére)

 

 „Nagyon fogsz hiányozni, drága Mama

Fölötted az Isten- harangok visszhangja szól, Fölötted az Égi angyalok szárnyai szállnak, Júliusi csendes esőnek sirató hangja… Mind, minden Veled van. Mind, minden Érted szól, Érted szól…

Így ragyogsz ránk Te, Itt ragyogsz ránk Te, drága Mama

 

Szemeidről napsugaras mosolyaid szikráznak, Szemeidről lelked aranya fényei, Lelked aranya fényei minket ölelnek, Minket ölelnek, minket ölelnek, Te édes, Te drága Mama! Tieid maradtak városunk Szent Oltárai, Tieid maradtak az Embert szerető küszöbei, Az Embert szerető ablakai, Platános utcái, virágos terei, Tied volt Életünk múltja, És jövője tied lesz, Mama, tied lesz!

 

De jaj! Most, mind végig kísérő sirató hangokat hallunk… Még mindig búcsúzó mély hangokat hallunk… Így bánatosan, gyászosan szól Érted az Ég. A mi Világunk fölött a Te Eged szól már…

 

A mi Világunk fölött így nyughatatlanul sír, sír a Nyarunk! ... Lebegnek benne távoli magas Hegycsúcsok. Itteni hatalmas Platánok benne lebegnek…

Búcsúzóul Virágok benne fénylenek… Emlékek tengernyi eső csöppjei benne fénylenek…

És a Reménynek csöpp óceánjai, csöpp óceánjai a Reménynek…

 

Mind, minden Érted él bennünk. Mind, minden Érted él velünk. Téged az élet őriz. Téged örökít. Téged, Téged, Téged őriz, Drága Mama!

 

Kiskunfélegyháza, 2014.07.15.

 

Gencso Hrisztozov

 

 

 

Share
comments

Köszönetnyilvánítás " A szeretet soha meg nem szűnik"

Megjelent: 2014. július 10. csütörtök
Írta: Bense Zoltán

" A szeretet soha meg nem szűnik"
(1 Kor 13,8 Szent Pál)

A Bense Család mindenkinek tisztelettel köszöni az együttérzést és a részvétet.
Köszönjük,hogy sokan elkísérték utolsó útjára szerettünket, lelkiekben velünk voltak és vigasztaltak az elmúlt napokban.

BENSE CSALÁD

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

 

 

 

Share
comments

Alkategóriák

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület