Kiskunfélegyháza kitüntetettjei

Megjelent: 2010. máj. 26. szerda
Írta: kis-kunsag

 

Kiskunfélegyháza kitüntetettjei

 

 

Kiskunfélegyházán május 23-án délelőtt fél 11-kor tartották a XI. Városalapítók Napja rendezvénysorozatának városi ünnepségét. A vendégeket Ficsór József polgármester köszöntötte, majd Juhász István, a város díszpolgára beszédében az egykori városalapítókról emlékezett meg. Ezt követően adták át a város kitüntető címeit.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 43/2004. /IV.30./számú rendelete alapján a 2010. március 25-i ülésén hozott 73/2010. számú képviselőtestületi határozatával

Fazekas Ágnes Mária Blandina iskolanővér, leányiskola-igazgató részére az első gazdasági lányközépiskola megalapításáért, a Constantinum Intézmény felvirágoztatásáért, emberöltőn át gyakorolt példamutató pedagógiai munkájáért, szülővárosa szellemi felemelkedéséért tett érdemei elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományoz.

Solti Károly énekművész, dalénekes, népdalénekes részére, a magyar nótaéneklés egyik legkiemelkedőbb alakjának, a félegyházi népdalok népszerűsítéséért, országosan elismert, több évtizeden át gyakorolt művészi tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományoz.
A kitüntetést Pintér Györgyi, a művész özvegye vette át.

Kerék Csaba tanár részére több évtizeden át gyakorolt kiváló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért, a város sportéletét fejlesztő áldozatos tevékenységéért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet adományoz.

Cseh Jánosné tanár részére több mint négy évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, a város kulturális, közművelődési életét segítő színvonalas tevékenységéért „Petőfi Emlékérem” kitüntető címet adományoz.

Sörös Józsefné intézményegység-vezető részére három évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai, intézményvezetői munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért ” kitüntető díjat adományoz.

Lukács Ferenc műszaki tanár részére a város zeneművészeti, kulturális és közművelődési életében gyakorlott példaértékű munkájáért, közösséget segítő elhivatott, magas színvonalú tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat adományoz.

Dr. Molnár Mihályné aljegyző részére a köztisztviselői pályán több mint harminc éven át végzett lelkiismeretes, példaértékű munkájáért, a város egészségügyi és szociális életében kifejtett munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományoz.

Dr. Kincses Sándor főorvos részére a betegek iránt elkötelezett hivatástudattal, szeretettel végzett négy évtizedes orvosi, gyermekvédelmi és terhestanácsadási munkájáért, a város polgárainak egészségmegőrzéshez nyújtott tevékeny hozzájárulásáért „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat adományoz.

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Mentálhigiénés Csoport részére a szociális ellátás terén végzett lelkiismeretes, példamutató munkájukért, az idősek iránti elkötelezettségükért, segítőkészségükért „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adományoz.
A kitüntetést Joó Imréné csoportvezető vette át.

Nagy Sándor hosszútávfutó részére a város sportéletében gyakorolt példamutató tevékenysége, a hazai és nemzetközi futóversenyeken elért eredményei elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat adományoz.

Szecskó Péter grafikusművész részére a város képzőművészeti életét gazdagító több évtizedes, magas színvonalú munkásságáért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat adományoz.

Dr. Lesznyák József patológus főorvos részére hivatástudattal, odaadással végzett, több évtizeden át gyakorolt orvosi, tudományos és oktatói munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díjat adományoz.

Buza Ferenc Jánosné Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő részére a város roma közössége társadalmi integrációjának segítéséért, erősítéséért, történelmük és kulturális értékeik megőrzésében végzett tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományoz.

Buszlai István Marillen Kft. ügyvezető részére magas színvonalú és kiváló minőségű szolgáltatásért, szakmai vezetésért, a város szociális, közművelődési és kulturális életét támogató tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat adományoz.

A Kiskunfélegyházi Kenyérgyár kiváló minőségű szolgáltatásért, a város gazdaságának erősítéséért, jó hírnevének öregbítéséért „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat adományoz.
A kitüntetést Csikász János ügyvezető igazgató vette át.

Kovács Gizella rendőr százados részére elhivatott, színvonalas munkájáért, az áldozatvédelem és bűnmegelőzés terén végzett lelkiismeretes, példaértékű tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat adományoz.


Dr. Medgyesi József állatorvos
részére a lakosság szolgálatában végzett elhivatott, lelkiismeretes állatorvoslási munkájáért, a város állatvédelme érdekében végzett példamutató tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Schleier Sándor kékfestőmester részére a város hagyományainak őrzésében betöltött több évtizedes szerepéért, magas színvonalú szakmai munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Özv. Juhász Sándorné magánkereskedő részére a lakosság szolgálatában emberöltőn át nyújtott lelkiismeretes, példaértékű, magas színvonalú munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Dora Imréné B. Szabó Margit adminisztrátor részére kiváló és példamutató, lelkiismeretes munkájáért, odaadó szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Havasi Tibor szociális munkás részére a szociális munka terén végzett elhivatott, példamutató munkájáért, az idősek iránti elkötelezettségéért, segítőkészségéért, emberszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Dr. K. Csontosné Tompa Anna pedagógus részére négy évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Huszka Edit óvodapedagógus részére három évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, példaértékű gyermekszeretetéért, a néphagyományok ápolásáért, a néptánc oktatásában végzett tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- tadományoz.

Meszes Ferencné óvodai dajka részére több évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, példaértékű gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Szabó Péterné hivatalsegéd részére több mint három évtizedes példamutató, lelkiismeretes munkájáért, odaadó szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Vakulyáné Varga Erika gyógypedagógus-logopédus részére kimagasló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Erőss Zsolt hegymászó részére példamutató sporttevékenysége, hegymászásban elért kiváló eredményei elismeréseként, a város közművelődésében való rendszeres részvételéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Latkóczyné Pataki Rózsa tanár részére négy évtizeden át gyakorolt kimagasló oktató-nevelő munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, színvonalas drámapedagógiai tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Sinkó Kálmánné óvodapedagógus részére több évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, példaértékű gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Bozó Lajos, a Kiskun Természetbarát Sportegyesület elnöke részére a város sportéletét színesítő szerepéért, a természetjárás népszerűsítése, szervezése terén végzett több évtizedes példamutató munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Karsai Ferenc, a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetője részére a város sportéletében végzett színvonalas szakmai munkájáért, az ifjúság egészséges életmódra és sportra nevelése terén kifejtett tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.
A kitüntetést átveszi Timafalvi László úr, a Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetőségének tagja.

Ladányi Lukács üzletkötő részére a Kiskunfélegyházi Vízközmű Társulatban végzett kiváló szakmai munkájáért, a város közösségét, iskolai oktatását, gyermeknevelését támogató évtizedes tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Vasvári Józsefné hivatásos gondnok részére a gyámügy és gyermekvédelem területén, az ifjúság nevelésében végzett több mint három évtizedes lelkiismeretes, példaértékű munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Marcényi Csabáné konyhavezető részére a gyermekélelmezés terén négy évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, gyermekek és felnőttek iránt érzett felelősségéért, segítőkészségéért, emberszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.
A kitüntettet külföldi tartózkodása miatt nem tud részt venni az ünnepségen.

Juhász Mihály ügyvezető részére a Juhász Építőipari és Kereskedelmi Kft. magas színvonalú és minőségű szolgáltatásáért, kiváló szakmai vezetésért, a város közművelődését és kulturális életét támogató tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.
A kitüntetett elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ünnepségen.

Kiss Ákos Jenő dalénekes, előadóművész részére a város kulturális életét gazdagító színvonalas zeneművészeti munkájáért, hagyományőrző tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

 

 

 

Share
comments

Reviczky Gyula: Pünkösd

Megjelent: 2010. máj. 25. kedd
Írta: Reviczky Gyula

 

Piros pünkösd öltözik sugárba,

Mosolyogva száll le a világra.

Nyomában kél édes rózsa-illat,

Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak:

Tüzes nyelvek alakjába' támadt.

Megoldotta apostolok nyelvét,

Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'

Ma is minden bánkódó szívének,

Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba':

Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,

Világosítsd hittel föl az elmét.

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,

Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,

Taníts meg új nyelvre, új imára.

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,

Szeretetnek sugara, Szentlélek!

 

 

Share
comments

SZÁZEZREK CSÍKSOMLYÓN

Megjelent: 2010. máj. 22. szombat
Írta: MHO

 

Böjte Csaba: A kettős állampolgársággal kinyújtja kezét az anyaország

Összefogásra és a nehézségek legyőzésére buzdította Böjte Csaba ferences szerzetes a csíksomlyói búcsún megjelenteket pünkösdszombati misén mondott szentbeszédében. Idén is több százezren vették részt a magyarság legnagyobb zarándoklatán.

A megpróbáltatások közepette ne csak saját emberi korlátaikat nézzék, hiszen az élő Isten teremtette az embereket, mondta Böjte Csaba. Az igazi keresztény ember a nehézségek közepette nem elkeseredik, hanem imádkozik - hangoztatta a dévai ferences szerzetes. Jézus alakját idézte fel, aki új világot teremtett az emberek számára annak ellenére, hogy az ő korában is számos nehézséggel kellett megküzdenie.

Örömtelinek és óriási dolognak nevezte, hogy a magyarországi magyarok a kettős állampolgárság révén kinyújtják a kezüket a határon túli magyarok felé. Hozzátette: meg kell tudni értetni egymással, hogy elég nagy a világ és a Kárpát-medence is, ha bízunk egymásban. Leszögezte: a románokkal és a más nemzetiségekkel való viszonyban nem az ellenségeskedés parancsát kell követni, hanem arra kell törekedni, hogy együtt építsük fel Isten országát ezen a világon.

A szerzetes bejelentette, hogy a csíksomlyói ferencesek a magyarországi árvízkárosultak számára ajánlják fel a szentmisén elhelyezett perselyekben összegyűlt pénzt.

A mise kezdetén köszöntötte a zarándokokat Orbán Szabolcs erdélyi ferences tartományfőnök, José Rodríguez Carballo, a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója és Francisco Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius, aki Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel együtt celebrálta a misét.

MHO

 

 

Share
comments

A hétvégi ítéletidő a Börzsönyt sem kímélte

Megjelent: 2010. máj. 19. szerda

 

A hétvégi ítéletidő a Börzsönyt sem kímélte. A Kemence patak és a
vízgyűjtő területéhez tartozó patakok is kiáradtak, komoly károkat okozva a
természetben és az emberi létesítményekben. Az ehhez párosuló orkán szerű
szél pedig a felázott talajba kapaszkodni már nem tudó fák tömegeit
döntötte ki. A hegy úszik az iszapban.
Az Ipoly Erdő közleményét csak megerősíteni tudom, mert az árvíz és a
vihar idején a helyszínen voltam. Kérek mindenkit, hogy a felhívásnak
megfelelően ne menjen senki a Börzsönybe, amíg az Ipoly Erdő fel nem oldja
a korlátozást!
Egyben kérlek Benneteket, hogy továbbítsátok a túratársak felé az erdészet
kérését, akinek van honlapja, tegye fel rá.
Köszönettel:

 

Bense Zoltán

 

Share
comments

Csak mítosz a fejlődés

Megjelent: 2009. december 26. szombat
Írta: Hardi-Horváth

Dr. Erdő Péter: Csak mítosz a fejlődés

A budai várnegyedben a püspöki palota felé baktatunk. Egy óránk lesz, hogy a sok sebből vérző ország és a tucatnyi gonddal küszködő katolikus egyház helyzetéről beszélgessünk dr. Erdő Péterrel. Napjainkban ő Európában a legmagasabb rangot viselő magyar.

Éppen tíz éve, hogy II. János Pál pápa a székesfehérvári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, néhány hónapra rá a Szent Péter-bazilikában püspökké szenteltelték, és 2002. december 7-én már az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye főpásztora. Ő Esztergom 82. érseke. Néhány hónapra rá a Bíborosi Kollégium tagjává nevezik ki, 2005-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, egy hónapra rá az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. E sok hivatal mellett tudományos munkássága elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia is levelező tagjává választotta. Szívélyes mosollyal, ám fáradtan fogad a bíboros. Épp előző nap érkezett haza Moldvából egy hosszabb tanácskozásról. Mi is a nehézségekkel, a bajokkal kezdjük a beszélgetést.

–        Bíboros úr, a társadalom tele van gondokkal. Mitől lehet szép mégis az idei karácsony?

–        – Éppen attól, hogy karácsony van. Ennek ugyanis nem az az alapvető értelme, hogy minél nagyobb és drágább ajándék kerüljön a fa alá, hanem hogy Isten megtestesült. Ő pedig emberként szolidaritást vállalt velünk, köztük a legszegényebbekkel, akiknek még hajlékuk sem volt. Ez jelent reménységet és biztonságot az idei karácsonyra is.

–        Remélnek, hisznek-e az emberek még? Hiszen a hagyományos értékrend mindinkább felborul. Mi a dolga ilyenkor az egyháznak?

–        – Az, ami kétezer év óta mindig: hirdessük Krisztust, akit megfeszítettek és feltámadt, s aki most is él. A társadalom folyamatosan változik, az emberek véleménye is állandóan formálódik. A mi hitünk azonban állandó, hiszen nem vélekedéseken alapszik, hanem Jézus Krisztuson, aki történelmi személyiség, nem mitológiai alak.

–        Összefügg-e ez a felismerés a kulturális és társadalmi fejlettséggel?

–        – Vajon mi a fejlettség? Az, hogy az egyik ország bizonyos mutatók szerint előbbre tart, mint a másik? De merre van az előre? Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez volna a mérce. A fejlődés mítosz, mint ahogy az is, hogy a világ egyre jobb lesz. A történelem nem erről szól.

–        Azt kell tehát inkább meghatároznunk, hogy mi a jó?

–        – Pontosan, s ehhez kell viszonyítanunk, hogy mi az előrelépés és mi a visszalépés. Most ősszel az afrikai szinóduson 250 püspök előadását hallgattam végig. Egyetlenegy sem használta a fejlődés szót. Viszont annál többen mondták, hogy tíz évvel ezelőtt jobb volt az egészségügyi ellátás, az iskola, az élelmezés és a közrend. Az afrikai emberek minden nyomorúságuk ellenére vidámabbaknak tűnnek fel, mint az európaiak.

–        Mi tehát a mérce?

–        – Az ember boldogsága.

–        S miképpen szolgálhatja ezt a technikai civilizáció?

–        – A technikai civilizáció is lehet jó vagy rossz. Általában az előnyeit szokták emlegetni, pedig lehet káros is, például az egészségre, mert általa túlhajszoljuk magunkat, vagy a családra, mert nincs időnk egymásra.

–        Egyesek túlhajszolják magukat, mások viszont a munkát Isten büntetésének fogják fel…

–        – Ők tévednek. Az egyház szociális tanítása szerint az igazi munka nem büntetés, hanem alkotás. Régen a mesteremberek örültek, hogy használták az alkotásaikat. S itt nem kell hű, de nagy dolgokra gondolnunk. Emlékszem, a nagymamám karácsony előtt mindenkinek külön játék állatot varrt. Örült, amikor látta, hogy játszunk vele, és mi is, mert ez csak a mienk volt.

Van-e erejük az egyház mind idősebb papjainak terjeszteni ezeket a – nézeteket?

– Kell lennie. Ne feledjék el, hogy Jézus tizenkét igen képzetlen emberre bízta az örömhír hirdetését, és az ő tanúságtételükből nőtt ki az egyház a Szentlélek segítségével.

– A papok fogékonyak az újabbnál újabb kommunikációs lehetőségekre, amelyekkel a fiatalokat meg lehet nyerni?
– Szeretném hinni, hogy igen. A hagyományos missziós eszközök, a beszéd és a képek mellett használjuk a mai művészeti irányzatokat is. Példaként említem a városmissziónkat, amelynek során a gospel fesztiválon nyolcezer fiatal vett részt. Igyekszünk tanulni dél-amerikai testvéreinktől is, akik zenével, énekkel, tánccal teremtenek kapcsolatot fiatalokkal, sőt, még diszkót is működtetnek – persze az egyház számára elfogadhatót, de szerveznek karnevált, tartanak fenn sportegyesületet is. Épp most telepedett meg egy ilyen területen működő brazil katolikus közösség Budapesten.

–        A fiatalok talán a világon mindenütt bizonytalanságban élnek. Kevesebb a munka, és ami még aggasztóbb: felbomlóban vannak a családok. Számíthatnak az egyház közösségeire, útmutatására?

–        – Természetesen mindenféle élethelyzetükben számíthatnak ránk. Az egyik húgom évekig dolgozott Németországban tudományos kutatóként. Említette, hogy milyen erőt jelentett számára, hogy a templomban magyar közösségre talált.

– Kívülállónak úgy tűnik fel, hogy nemcsak magas a papok átlagéletkora, hanem kevesen is vannak.
– Ezért a terhek egyre nagyobb részét vállalják a világi hívek. Ma már több mint tízezer olyan katolikus világi van hazánkban, aki hitélettel kapcsolatos diplomát szerzett, és így alkalmas különféle egyházi szolgálatokra. Önkéntes munkájuk óriási segítség.

–        Közéjük tartoznak az egyház szociális munkásai is?

–        – Így van, csak az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében 250 karitász munkatársunk végez rendszeresen ingyenes és önkéntes munkát. Azért is nagyon örülünk nekik, mert ők ismerik igazán a plébánián élő embereket és gondjaikat.

–        Jobban, mint a plébánosok?

–        – Sok esetben igen, s erre a gyógyszerakciónk a legbeszédesebb példa. Két éve, amikor ismét emelték a patikaszerek árát, meghirdettük, hogy minden plébániáról a legrászorultabb egy-két beteg költségét átvállaljuk. Nos, a plébánosok körülbelül fele azt válaszolta, hogy nem ismer ilyent. Akciónk mégis sikeres lett, mert a feladatot végül a karitász munkatársaira bízták, akik ma már azokat a tehetősebb híveket is keresik, akik magukra tudják vállalni, hogy hozzájárulnak a rászorulók gyógyszerköltségeihez.

–        Számos elfoglaltsága mellett jut ideje egyházmegyéje plébániáinak a látogatására is?

–        – Ez a püspökök kötelessége, még ha helyettesíthetik is őket ebben a szolgálatában. Én viszont januártól szeretném személyesen is meglátogatni valamennyit. S nemcsak a plébániákat, hanem az intézményeket, a betegeket is.

–        Karácsonykor egy főpásztor programja igen sűrű lehet.

–        – Az éjféli misét hagyományosan a budapesti Szent István-bazilikában celebrálom, a másnap délelőtti nagymisét pedig Esztergomban. Szentestén részt veszek szemináriumi ünnepségen, de találkozom a nyugdíjas paptestvérekkel is, és éjfél előtt mindig adódik egy negyed vagy fél óra, amikor a házban dolgozó munkatársaimmal gyertyát gyújtunk, felolvassuk a karácsonyi történetet, imádkozunk, s megtaláljuk az ajándékokat is a fa alatt.

–        Jut azért ideje a pihenésre is?

–        Általában 25-én estétől 26-án – estig. Utána, a két ünnep között szoktam találkozni a fogyatékkal élőkkel, és minden alkalommal ellátogatok valamelyik börtönbe is, a rabok közé. Ők is nagyon várnak. Az év fordulóját pedig ismét Esztergomban töltöm. Éjféltájban a kápolnában imádkozom, az új esztendőt pedig szentségimádással kezdem.

Eltelt egy óra. A bíboros még szabódva, de vállalkozik rá, hogy néhány fényképet készítsenek róla és kedves mosollyal még két könyvet is kapunk útravalóként, karácsonyi ajándékként. Meggyőződhettünk: a bíboros sokszor modern gondolataira, segítő-jobbító útmutatásaira milyen nagy szüksége van az egyházi közösségeknek. Csak eljusson hozzájuk.

Hardi Péter
Horváth László

 

Share
comments

Alkategóriák

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület