Ökumenikus imahét Kiskunfélegyházán

Megjelent: 2017. január 20. péntek Írta: Bense Zoltán
 
 
Január 16-án tartották meg Kiskunfélegyházán az ökumenikus imahét első alkalmát az Ótemplomban. Az esti közös istentiszteleten Hostyánszki Péter baptista lelkész hirdette az igét.


Az istentisztelet elején Rónaszéki Gábor plébános, házigazdaként köszöntötte a megjelent híveket és közös imára hívott fel mindenkit, hogy Krisztus szándéka szerint imádkozzanak a keresztények egységéért. Vallják meg bűneinket és könyörögjenek bocsánatért, és azon sebek gyógyulásáért, amelyek megosztottságukból fakadtak!

A bűnök, amelyek mintegy falként elválasztják a híveket egymástól a következő kövekből állnak:

 • a szeretet hiánya,
 • a gyűlölet és megvetés,
 • a hamis vádaskodás,
 • a hátrányos megkülönböztetés,
 • az üldözés
 • a szétszakadt úrvacsorai közösség,
 • a türelmetlenség,
 • a vallásháborúk,
 • a megosztottság,
 • a hatalommal való visszaélés
 • az elzárkózás és végül
 • a gőg köveiből.
   

Rónaszéki Gábor plébános egy téglát helyezett az oltárra, amely a leomlott berlini falból való. Az Ótemplomban megjelent különböző felekezetű hívek közösen imádkoztak azért, hogy a közöttük lévő falak is omoljanak le pont úgy, ahogy a berlini fal.

Hostyánszki Péter baptista lelkész igehirdetésében Isten vezetését és a gyermeknevelést állította párhuzamba. Nehéz úgy terelni, vezetni és irányítani gyermekeinket, hogy abba az irányba menjenek, amiről mi azt gondoljuk, hogy helyes. Isten saját gyermekeiként tekint ránk és ugyanazzal a szeretettel terelget minket életünk során, mint mi saját gyermekeinket – mondta a baptista lelkész. Az istentisztelet végén a híveket gazdagon terített asztal várta a sekrestyében, így finom szendvicsek és meleg tea mellett beszélgethettek kötetlenül egymással.

 

 

 

 

Az ökumenikus imahét második alkalmára került sor január 17-én, a reformátusok és az evangélikusok közös templomában Kiskunfélegyházán.


A templomban Hatvani Zsófia református lelkésznő köszöntötte a megjelent híveket és imádkozott a felekezetek közötti békéért.

Az istentiszteleten Hajagos Gyula esperes, plébános hirdette az igét, aki három különböző igeszakaszt olvasott fel a bibliából. Dávid, és Pál Apostol példáját hozta a megjelentek elé, valamint a boldog mondásokat. Kifejtette, hogy az elmúlt 500 év során a bizalmatlanság miatt kerültek a felekezetek egyre távolabb egymástól, ezért kölcsönös bizalomra van szükség.

Az igehirdetés végén Varga Katica, a protestáns gyülekezet kántora két éneket adott elő gitárkísérettel.

Ezután a hívek zsíros kenyér és meleg tea mellett beszélgethettek kötetlenül egymással.

 

 

 

 

Az ökumenikus imahét harmadik, egyben befejező alkalmára került sor szerdán este a kiskunfélegyházi baptista imateremben.  Hostyánszki Péter baptista lelkész házigazdaként köszöntötte a különböző felekezetekből megjelent híveket. A Kecskemétről érkezett zenészek szolgálatát követően bizonyságtételük hangzott el.


Az istentiszteleten Hatvani Zsófia református lelkésznő hirdette az igét, aki Jákob és Ézsau kibékülésének történetét olvasta fel a bibliából. Prédikációjában elmondta, hogy először mindenkinek rendezni kell saját  kapcsolatát Istennel, majd ezt követően a körülöttünk élő emberekkel is, hiszen minden ember Isten képmására teremtetett.

Az igehirdetést követően meleg tea és sütemény mellett beszélgethettek kötetlenül a megjelentek.

 

 

 

 

Forrás: Varga Katica, felegyhazikozlony.eu

 

Share
comments
Találatok: 3085

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület