Felébredhet Csipkerózsika-álmából a kemencei tábor

Megjelent: 2016. december 21. szerda
Írta: Bense Zoltán

 

 

December közepe a legszebb ünnepre való készülődés mellett a számvetés ideje is. Ilyenkor értékeli az ember, hogy az adott évben milyen mértékben sikerült megvalósítani céljainkat. Ez év elején a kemencei táborunkkal kapcsolatosan azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy rendezzük a több évtizedes elmaradást, a táborhoz vezető, már régóta meglévő utat jogi értelemben legalizáljuk. Ez elengedhetetlenül szükséges annak érdekében, hogy felébredjen Csipkerózsika-álmából a tábor.

 

A fenti cél érdekében tavasszal és nyáron több alkalommal végzett a tábor környékén helyszíni mérést földmérő mérnök, amely mérések alapján elkészült a telekrendezéshez szükséges vázrajz első változata. A helyszíni mérések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a kisvasút sínpárját kivéve, szinte semmi sem ott van a térképen, ahol a fizikai állapot szerint lennie kellene.

Érdekesség, hogy a tábor közelében csordogáló Kemence patak évtizedek óta nincs feltüntetve a térképen, holott ez alapvető lenne, hiszen a pataknak külön helyrajzi számon kellene szerepelnie a nyilvántartásban.

A vázrajzot egyeztettük Kemence Község Polgármesteri Hivatalával, hiszen a telekalakítás engedélyezéséhez a helyi önkormányzat hozzájárulása is szükséges.

Az egyeztetéseket követően a vázrajzon a szükséges módosításokat elvégeztük, így kialakult az a rajz, amelyről ki tudtuk kérni a véleményét az illetékes erdészeti hatóságnak, mint az eljárásban részt vevő egyik szakhatóságnak. Ez év őszén, az önkormányzat szakemberei az erdészeti hatóság központi irodájában, Egerben egyeztettek a telekalakításról. Az egyeztetés konstruktív volt, segítőkészen állt a hatóság az ügyhöz.

A tábor telekrendezésében több szakhatóság is érintett, hiszen a táborhoz vezető, jelenleg jogilag nem létező út nemcsak erdőterületet, hanem Natura 2000 területet is érint.

Időközben nyilvánossá vált az erdőtörvény módosításának szövegtervezete, amely a tábor környékének telekrendezése, az út feltüntetése, legalizálása szempontjából reménnyel tölti el az önkormányzat szakembereit.

A törvény módosítása 2017 tavaszára várható. Amint hatályba lép a módosítás, az önkormányzat munkatársai folytatják az évtizedes probléma végleges és megnyugtató rendezését.

Azonban addig is foglalkozunk a tábor ügyével. Idén ősszel többször egyeztettünk a helyszínen szakemberekkel annak érdekében, hogy a tábor áramellátása ismét biztosított legyen. A helyszíni egyeztetéseken kiderült, hogy az a csatlakozási pont, amely a legutóbb, azaz néhány évvel ezelőtt ellátta a tábort villamos energiával, a jelenlegi előírásoknak nem felel meg, ezért erről a csatlakozási pontról már nem lehet energiát vételezni a tábor részére.

Öröm az ürömben, hogy a táboron keresztülmenő 20 kV-os vezetékről az ingatlanunkon belül egy oszlopra szerelhető trafó segítségével ki tudjuk építtetni a villamos energia csatlakozást, méghozzá akkora kapacitással, amekkorára szükségünk van. A helyi áramszolgáltató szóbeli tájékoztatása szerint a trafó beszerzésének és kiépítésének a költségeit közösen viselnénk, a részletekről most zajlanak az egyeztetések.

A tábor árammal való ellátása után azonnal megkezdjük egy riasztórendszer és egy védelmi funkciókat szolgáló alkonykapcsolós éjszakai megvilágítás kiépítését.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, amint lesz olyan pályázat, amely segítségével a tábor ügyét előbbre tudjuk vinni, részt fogunk venni rajta.

Terveink szerint, abban az esetben, ha rövid időn belül nem lesz pályázati lehetőség, akkor az áramellátás és a telekügy megvalósulása után kiépítenénk egy bázist a kőépületben, majd a régi építőtáborok hangulatát megidézve építenénk újra szeretett táborunkat. Szívesen fogadjuk majd az egykori táborlakók és gyermekeik, ismerőseik segítségét, akár anyagi segítségről, akár élőmunkáról legyen szó.


Minden kedves félegyházi polgárnak boldog új évet, jó egészséget kívánok!

Bense Zoltán önkormányzati képviselő

 

 

Share
comments

Bense Zoltán lakossági fóruma

Megjelent: 2016. november 11. péntek
Írta: Bense Zoltán

Az Alsótemető rendezése, új ravatalozójának megépítése volt a fő téma Bense Zoltán lakossági fórumán

 

A 2. számú választókörzet lakóit tájékoztatta az elmúlt időszak fejlesztéseiről, és a tervezett fejlesztésekről Bense Zoltán önkormányzati képviselő a városházán november 9-én megtartott lakossági fórumán. Az összejövetelen Csányi József polgármester a városban megvalósult beruházásokról és a várható fejlesztésekről számolt be. A körzetet, de a város egészét is érintő egyik legfontosabb beruházást, az Alsótemető felújítását, az új ravatalozó megépítését látványtervekkel is bemutatták.

 

 

 

 

A tájékoztatás során Bense Zoltán beszámolt a mentőállomás megújításáról, a Móra téri Békás kút felállításáról, járdák és parkolók megépítéséről, az Attila utcában kiépült esővíz csatornáról, valamint a Bikahegy városrészben megvalósult útjavításokról, szikkasztók és átereszek építéséről, a közvilágítás fejlesztéséről.

A következő időszak beruházásai közül kiemelte a Szalay Gyula utca mögötti területen megépítendő játszóteret és parkot. Azt, hogy aszfaltburkolatot kap a Kökény utca, és továbbra is fejlesztik Bikahegy közvilágítását. Elmondta azt is, hogy a tervek között szerepel a Virág utca és az Avar köz aszfaltozása, és folytatódnak az útjavítások éppúgy, mint a szikkasztók csatornák építése.

A körzethez tartozó Alsótemető felújítási terveit Csányi József ismertette. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat megvásárolta a sírkertek bővítéséhez szükséges területeket. Elkészültek a bővítéssel, valamint az új ravatalozó megépítésével kapcsolatos tervek, amelyeket be is mutatott a fórum résztvevőinek. Kifejtette, hogy a temetőt bekerítik, új ravatalozót építenek, és az urnás temetkezés feltételeit is megteremtik. Egy belső parkoló is épül, amelyet a 60 éven felüliek, és a mozgáskorlátozottak használhatnak. Gondot fordítanak a temető rendezésére, karbantartására, és ennek érdekében egy gondnokot alkalmaznak. A beruházás során ügyelnek arra, hogy a környék lakóinak komfortérzetét megőrizzék. Ennek megfelelően építik meg a kerítést megfelelő magasságban, előtte pedig zöldfelületeket alakítanak ki. 

 

 

 

 

A fórum résztvevői a csapadékvíz elvezetésével, a járdák- és középületek állagával, valamint a közlekedési táblák állagával, a forgalmi renddel kapcsolatos gondjaikat fogalmazták meg. Kérdéseiket a fórumon jelen lévő önkormányzati illetékesek megválaszolták, illetve ígéretet tettek arra, hogy a részletesebb kivizsgálást igénylő problémafelvetésekre írásban válaszolnak.

s. r.

 

Forrás:felegyhazikozlony.eu

Share
comments

Meghívó lakossági fórumra

Megjelent: 2016. október 28. péntek
Írta: Bense Zoltán

Share
comments

Lakossági fórumot tart Bense Zoltán

Megjelent: 2016. október 20. csütörtök
Írta: Bense Zoltán

 

 

Lakossági fórumot tart november 9-én, szerdán 17 órakor a polgármesteri hivatal tárgyalójában Bense Zoltán, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke. Meghívott vendég Csányi József polgármester és Juhász László, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője.


Téma:

  • Fejlesztések, beruházások
     
  • Alsótemető, új ravatalozó tervezése
     
  • Jövő évi tervek

 

Share
comments

Előtérben a pályázatok_Interjú Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével

Megjelent: 2016. október 20. csütörtök
Írta: Bense Zoltán

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megye 118 települése, közöttük Kiskunfélegyháza fejlődését koordinálja. Rideg Lászlót, a megyei közgyűlés elnökét a térségünket érintő pályázatokról és azok ütemezéséről, megvalósításáról kérdeztük.

 

 

 

 

- Mekkora keret áll rendelkezésre Bács-Kiskun megye fejlesztésére, és hogyan osztják szét a települések között az összeget?

- A megyei 63 milliárd forintos keretet, ami a települések fejlesztésére rendelkezésére áll, létszámarányosan tervezzük szétosztani. Ezekről a fejlesztési lehetőségekről valamennyi polgármesterrel személyes megbeszéléseken egyeztettünk arról, hogy milyen elképzeléseik vannak, illetve, hogy mi az, ami beépíthető a megyei fejlesztési tervekbe. Nagyon fontos ez az egyeztetési folyamat, ugyanis az nem lehet, hogy mindenki naperőművet építsen, vagy óvodát fejlesszen. A megyei önkormányzat úgy igyekszik navigálni ezt a folyamatot, hogy az összes pénz elfogyjon. Legyen szó csatorna- vagy útépítésről, óvoda, bölcsőde renoválásról, vagy más igényekről. Nagyon jó mederben tudunk egyeztetni a polgármesterekkel, és azt hiszem, hogy ez egy jó irány ahhoz, hogy minél többen meg tudják valósítani saját terveiket.

- Kiskunfélegyházán milyen projektek valósulhatnak meg a közeljövőben?

- Félegyházán óriás projektek vannak kialakulóban. Olyan nagyságrendű pályázatokat tudtak beadni, amilyeneket más települések nem. Kiemelem például a zöld város projektet, amelybe szinte az egész városközpont felújítása belefér, természetesen elsődlegesen a zöld területek növelése jegyében. Az a cél, hogy minél több zöldfelület, park, pihenőhely alakuljon ki, vagyis most a hangsúly a "zöldítésen" van. Hasonló nagyságrendű összegből tervbe van véve az ipari park fejlesztése is. Indokolja ezt Félegyháza rendkívül jó fekvése, és az is,hogy vannak e célra használható területei.  

- A környező településeken jellemzően milyen fejlesztésekre pályáztak?

- A legtöbb környező település főleg energetikai hasznosításra szeretett volna támogatást kérni, tehát a meglévő épületek fűtésének felújítására, korszerűsítésére, szigetelésére.  Azonban a csapadékvíz elvezetés és az óvodák építése, valamint felújítása is több település fejlesztési terveibe tartozik, amelyekre szintén igényelnének finanszírozást. Összességében úgy látom, hogy a közösségi létesítmények építését és felújítását tartják a legfontosabbnak, hiszen mindenki szeretné, hogy gyermeke, unokája, családtagjai korszerű épületekben és jó körülmények között tanuljon, dolgozzon.

V. K. 
 

Share
comments

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület