Remény

Megjelent: 2012. március 07. szerda

 

 

 

A Boldogság Barátságossá tesz,

a  megpróbáltatások erőssé,
a szomorúság emberségessé,
a kudarc alázatossá.
Egyedül a REMÉNY visz előbbre...
Share
comments

Tovább a megkezdett úton

Megjelent: 2011. november 08. kedd

(Önvallomás)

 

 

 

Ákosnak, a Hűség albumából idézek:

„…Keresem az utam, néha keresem a bajt…”

 - Ismerősen csenghetnek alábbi mondataim, hiszen többször is nyilatkoztam, hogy Kiskunfélegyháza életében az elmúlt időszakban egy soha nem látott feszültség és morális válság uralkodott el, és félő, hogy ez az erő előbb utóbb szétveti ezt a valaha nyugodt kisvárost.

Kiskunfélegyháza sorsáért felelősséget érezve, ezért úgy gondoltam, hogy ezt a feszültséget a lehető leghamarabb fel kell oldani és békés mederbe kell terelni a helyi politikai közéletet!

Az motivált, célom az volt, amikor öten képviselők kezdeményeztük a bizalmatlanságit és a testület feloszlatását, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, egyúttal a békés újrakezdés lehetőségét teremtsük meg ezzel és a választás lehetőségét a polgároknak átadjuk. Ez a demokrácia szabálya az én értelmezésemben.

Vitatkoznék azokkal, akik azt mondják, hogy négy évre választottak meg bennünket és erre hivatkozva

ellene szavaztak a határozatnak. Úgy gondolom, hogy az emberek a szavazataikkal a bizalmukat adták át nekünk, építkezéssel, a város problémáinak kezelésével bíztak meg bennünket. Nem hiszem, hogy pártpolitikai csatározásra és belső ellentétek kirobbantására adtak felhatalmazást.

A tiszta lappal való indulást, ezáltal az újrakezdés lehetőségét a testület többsége elutasította, viszont bizonyos értelemben mégis sok minden tisztább lett számomra. Furcsának és érthetetlennek tartom, hogy míg a jogkövetkezmények nélküli állásfoglalásra nyolcan igennel szavaztak, kifejezve ezzel bizalmatlanságukat a polgármesterrel szemben, ebből ketten mégsem szavazták meg a testület feloszlatását. Tudtam, éreztem, most is így gondolom, hogy ennek a döntésnek a meghozatalánál nem megengedhető, hogy pártérdekek és bizonyos frakciófegyelem irányítsa a képviselőket. Sajnos meggyőződtem arról, hogy nem mindenki szavazott a lelkiismerete szerint. Bizonyíték is van erre, szinte önvallomások, melyek egyes képviselői nyilatkozatokból tisztán kitűnnek.

Meggyőződésem, hogy a 2013.január 28-i rendkívüli testületi ülés témája nagyon eltért minden eddigi testületi üléstől. Azt kell, hogy mondjam, nem ért váratlanul, számítottam erre az eredményre. Ezért e tekintetben nem vagyok csalódott.

Éreztem, hogy ez a döntés csakis szívből jöhet, mélyről és őszintén! Tudtam, hogy aki ezt nem érzi át még a szavazás előtt, és nem a lelkiismerete szerint szavaz, azt sajnálni és szánni fogom. Egyúttal azt kell mondanom, hogy elveszett ember! A lelkiismeretével mindenkinek el kell számolnia! Előbb, vagy utóbb.

Érzem, sőt tudom, annak ellenére, hogy már nem beszélünk erről, hogy van ilyen képviselő, sőt talán többen is vannak.

Fura ezt mondanom, de tudom, hogy mit jelent a boldogság és ez a szó nálam nem a politikával függ össze. Bizonyos értelemben ellentmondásba ütközöm, de mégis úgy érzem, boldog vagyok, hogy a politika nem változtatott meg, örülök, hogy az mellett, hogy lojális embernek tartom magam, ennek ellenére sem lettem bólogató pártkatona. Örülök annak, hogy van egyéni véleményem. Lehet, hogy ezek miatt talán nem is vagyok jó politikus. Én mindig is előtérbe helyeztem az embert és a feladatot. Számomra a képviselőség szolgálat, mellyel nem élhetek vissza. Mint egyéni képviselő, a körzetemben számomra nincs jobb- és baloldali érzelmű lakos, nincs különbség.

 A vállalásom pedig kötelez. A körzetem gondjait igyekszem a tőlem telhető legjobban és leggyorsabban megoldani. -Úgy gondolom, hogy ez egy önkéntes szolgálat, amit nem szabad eljátszani, amivel nem lehet visszaélni.

 Szerencsére megértő és segítő család áll mellettem. A lányom és fiam fontos lelki bázisaim. A feleségem pedig a biztos hátországot jelenti számomra. Nagy lelki segítség, hogy ők megértenek engem.

Fontos és elvárt a valamihez való kötődés az élet különböző területein is, a politikában pedig tisztában vagyok ezzel, létezik bizonyos pártfegyelem. Ennek ellenére van egy bűvös határ, amit ha túllépsz, akkor onnan már nincs, vagy nehéz a visszaút. Véleményem szerint egyetlen politikai erő sem érhet annyit, hogy szinte robotként irányítson, hisz ha hagynám, ezzel szinte hozzájárulnék ahhoz, hogy elveszítsem egyéniségemet, elveszítsem saját önbecsülésemet!A politika nem szabad, hogy legyőzze az embert, a lelket!

A politikát az ember hozta létre, az igaz hit az belülről jön! Azt nem irányíthatja kívülről senki! Ezért van lelke az embernek!

 

 A többség véleményét tiszteletben tartva hajlandó vagyok együttműködni minden, a város érdekét szolgáló ügyben.

–Viszont azoktól a képviselőktől, akik a logikának ellentmondva különbözőképpen szavaztak a két napirendi pontban, egyúttal a történések után elvárom a Fidesz-frakció tagjaitól – beleértve a frakció belső ellenzékét is – hogy álljanak ki frakciótársuk, polgármesterük mellett, és támogassák őt a város érdekében! Ezzel el is árultam, hogy hol a gyenge pont, mi a kulcsa az egész problémának, mi lehet a megoldás. Az idő engem igazolt, kiderült, hogy a probléma okozója nem én vagyok, hisz már 2 éve nem vagyok frakciótag.

 Azt hiszem abban közös az álláspont, csak kevés a szó, tettek kellenek, régóta mondom és most is úgy gondolom, hogy a város érdekében összefogásra van szükség!

Továbbra se hunyjon viszont senki se szemet olyan történések fölött, ami nem megengedett! Ha valaki ilyet lát, tapasztal, ami kétes, vagy nem helyes cselekedet, akkor kötelessége azt jelezni!

 

Arra a többek által feltett kérdésre, hogy véleményem szerint hogyan befolyásolja a Fidesz-frakcióval való szembenállásom a 2014-es választáson való jelöltségemet, arra azt tudom mondani, hogy ezen is sokat gondolkoztam már.

 

 

A Fidesz-frakcióból lassan 2 éve, 2011. március 1-én kiléptem, de a pártból nem. Hogy mi lesz 2014-ben, az még sok mindenen múlik. Viszont nincsenek illúzióim a politikai jövőmmel kapcsolatban, főleg, ami a pártot illeti. Mint ahogyan említettem 2011. március 1-én meghoztam politikai pályafutásom egyik legnehezebb döntését, és kiléptem a helyi Fidesz Frakcióból. Akkor a döntésemet lelkiismereti okokkal indokoltam. El kell mondanom, nem bántam meg az akkori döntésem, melyet nem hirtelen ötlettől vezérelve, hanem megfontoltan, akkori frakciótársaim tudtával, de saját elhatározásomból hoztam meg. Már hetekkel előtte jeleztem szándékomat, majd 1 hónappal előtte a vezetőséggel hosszan elbeszélgettünk. Ígéreteket kaptam arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben kikérik a véleményemet és próbálunk együtt gondolkodni. Sajnos ezek csak ígéretek maradtak. Február végén megírtam a volt frakciótársaimnak a szándékomat. Vártam, hogy talán válaszol valaki. Senki nem reagált a levelemre, azon az este egy ember sem marasztalt. Az a „bűnöm”, hogy kiléptem. Ezeket a mondatokat többször a tudtomra adták. Nem is gondolják, hogy engem ez már nem zavar, sőt szabaddá tesz. Ha ezzel az erkölcsi értékrenddel nem voltam megfelelő, akkor tényleg jobb, hogy elváltak útjaink. Sajnálatosnak tartom, hogy az igazságérzetem a fő problémájuk és a becsület sem volt elegendő. Legyen viszont mindenki tisztában azzal és tartsa is tiszteletben, hogy a politika nem bírálhatja felül az én erkölcsi alapelveimet. Egy fontos momentummal sokan nincsenek tisztában és nem számolnak: a. képviselői esküm nem politikai pártoknak szólt, én Kiskunfélegyháza Város szolgálatára és polgárainak képviseletére esküdtem fel. Továbbra is azon leszek, hogy ennek megfeleljek.

 

Birtalan Ferenc önvallomása, érzései hasonlatosak az enyémhez: „Ha csak egyetlen szóval is, de sikerül megtorpantanom az elembertelenedést, ha csak egyvalakivel, de sikerül elhitetnem: megismételhetetlen élete csak az igazságban, a tisztességben teljesedhet ki életté, már érdemes volt. Választásra nincs lehetőségem. A madarak is gondolkodás nélkül tanítják fiókáikat énekelni, amíg lesz világ, ahol énekelhetnek a madarak.

 

Kiskunfélegyháza. 2013. január 30.

 

·Bense Zoltán független képviselő

Share
comments

Rövid hír Erőss Zsoltról

Megjelent: 2010. február 12. péntek
Írta: Sterczer Hilda

 

 
Hétfőn Zsolt lábáról (csonkjáról) levették a mintát, és      szerdán megkapja az első műlábát. Így felépülése  újabb állomáshoz érkezik. (február 9.)
Share
comments

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület